photo

Na tej stronie możesz znaleźć opisy moich projektów oraz wszystkie niezbędne informacje, aby nawiązać ze mną współpracę.

Strona akademickiego koła naukowego SKN SiD na SGH [PHP][HTML][CSS]

Mój pierwszy projekt strony internetowej z wykorzystaniem języków PHP, CSS3, HTML5 oraz języka zapytań SQL. Jest to strona internetowa Koła Naukowego Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stworzona na konferencję Big Data organizowaną przez SKN. Strona posiada między innymi własny system dodawania postów na stronie głównej, opis konferencji, formularz zgłoszeniowy na konferencję oraz historię koła.

Komornik Generator 1.6 [JAVA]

Komornik Generator jest aplikacją, która na podstawie podanych informacji generuje plik tekstowy, który można użyć potężniejszych aplikacjach komorniczych.

Akustycznie.com [PHP][Slim][Twig][SQL]

PlayIt to wirtualny śpiewnik. Serwis przeznaczony dla gitarzystów i ludzi lubiących śpiewać. Zawiera bazę piosenek wraz z akordami, którą każdy zarejestrowany użytkownik może rozbudowywać. Piosenki można dodawać do swojego śpiewnika, który następnie można pobrać w postaci ładnie sformatowanego pdf'a wraz ze spisem treści. Projekt jest cały czas rozbudowywany.

DynaBlaster [JAVA]

Pierwszy duży projekt napisany w języku Java. Do stworzenia gry nie zostały użyte żadne silniki. Grę można edytować poprzez pliki konfiguracyjne. Zawiera wiele poziomów, różnych przeciwników oraz rankingi najlepszych wyników.

Backuper [JAVA][SQL]

Aplikacja klient-serwer służąca do archiwizowania danych. Przesył danych odbywa się poprzez protokół FTP. Pozwala na niezależną pracę wielu użytkownikom. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość ustawienia cyklicznego odświeżania czy plik zmienił się lokalnie i aktualizuje plik na serwerze.

Delegowany Podpis Cyfrowy [JAVA]

Projekt jest oparty na schemacie delegowanego podpisu cyfrowego MUO (Mambo, Usuda, Okamoto), który jest rozwinięciem schematu podpisu cyfrowego Schnorr'a.
Są to 4 aplikacje. Pierwsza (Keygen) jest odpowiedzialna za wygenerowanie kluczy (publicznego i prywatnego) dla mocodawcy (szefa). Zadaniem drugiej (proxyKeygen) jest wygenenerowanie klucza proxy (prywatnego) pełnomocnikowi na bazie kluczy mocodawcy. Trzecia (proxySigner) jest odpowiedzialna za podpisywanie dokumentów już wygenerowanymi kluczami aplikacja jest przeznaczona dla pełnomocników (proxy signerów). Czwarta aplikacja (proxyVerifier) służy do weryfikacji cyfrowo podpisanego (kluczem proxy) dokumentu.

Analizator zajętości kanałów Wi-Fi [C#]

Aplikacja pobierająca informacje z karty sieciowej i na ich podstawie pokazuje dostępne sieci oraz analizuje, który kanał WiFi jest najmniej obciążony.

MIB Browser + Agent [C#]

Przeglądarka MIB umożliwia przeglądanie hierarchii zmiennych SNMP MIB w postaci drzewa i zapewnia dodatkowe informacje o każdym węźle. Każdą informację możemy pobrać wpisując odpowiedni ciąg liczb w polu OID. Przeglądarka może wykonywać polecenia GET oraz Get_Next.

Dziennik zdarzeń [C#]

Dziennik zdarzeń jest to projekt składający się z trzech aplikacji: Agenta, Klienta oraz przeglądarki. Klient podaje informacje o zdarzeniu, która trafia do agenta. Agent czyta wiadomość od klienta i umieszcza ją w odpowiednim miejscu w bazie danych. Bazę można oglądać korzystając przeglądarki. Pozwala ona na filtrowanie, sortowanie, wyświetlanie i usuwanie rekordów. Usługa dziennika zdarzeń jest dostępna zdalnie.

photo
photo